top of page
SL1.jpg

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bilirkişi
Murat Başpınar

Gelişen ve değişen mali mevzuatı takip ederek mükellefleri hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmek, değişen ve gelişen piyasaları ve mali mevzuatı takip etmek kalitemizin temelidir. Mesleğimiz ve kalitesi her şeyin üstündedir ve bizim yaşam felsefemizdir. Belirlenen kuralların dışına çıkmadan hem mükellefleri hem de devleti herhangi bir kayba uğratmadan dürüst, ilkeli ve hızlı hizmet sunmaktayız.

Şirketimizden Haberler

Danışmanlığını yaptığımız EMS MOBİL SİSTEMLER A.Ş.'in 2019 yılı Türkiye genelinde ikinci 395 firma arasına girmesi ve ülke ekonomimize sağlamış olduğu katkılardan dolayı onurluyuz.

2019 VERİLERİ İLE SIRALAMA;
İkinci 500 Büyük Kuruluş 2019 - Sıra No :395
Özkaynak - Genel Sıra No :219
Brüt Katma Değer - Kamu/Özel Sıra No :332
Aktif Toplamı - Genel Sıra No :300
İhracat - Genel Sıra No : 176
Dönem Kârı/Zararı (V.Ö.) - Genel Sıra No : 160

Mevzuatlar

SGK İşyeri Bildirgesi 01.06.2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak Verilecek.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

31.12.2017 Tari̇hi̇ne kadar yapılacak i̇lave i̇sti̇hdam uygulaması hakkındaki SGK genelgesi̇

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Şi̇rket kuruluş sözleşmesi̇ni̇n Ti̇caret Si̇ci̇li̇ müdürlükleri̇nde imzalanması hakkında tebli̇ğ

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Teşvik Belgeli Yatırım Harcamalarına Yönelik Yeni Yasal Düzenleme.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Analık i̇zni̇ veya ücretsi̇z i̇zi̇n sonrası yapılacak kısmi süreli̇ çalışmalar hakkında yönetmeli̇k

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Yıllık geli̇r veya kurumlar vergi̇si̇ beyannameleri̇ üzeri̇nden hesaplanan vergi̇ni̇n % 5’i̇ni̇n i̇ndi̇ri̇lmesi̇ 01/01/2018’ de başlayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

Asgari̇ ücretteki̇ farkın asgari̇ geçi̇m i̇ndi̇ri̇mi̇ne eklenmesi̇ne dai̇r kanun

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız...

bottom of page