Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bilirkişi Murat Başpınar
 
 
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bilirkişi
 
General Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. Şehit Ali Başpınar Sokak No:3 Dk:2 Akdere, Mamak Ankara
 
 
 
atam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
whatsapp
 

HİZMETLERİMİZ

 
 
denetim
 
 

Denetim Hizmetleri

 
 
 
 
• İç Denetim ve Yapılanma Analizi
• KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
• Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
• İç Kontrol Sistem İncelemeleri
• Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili Eğitim Hizmetleri
• Şirket Muhasebe Kayıtlarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na Uygunluğunun Sağlanması
• Vergi Beyannamelerinin Düzenlenmesi ve Kontrolü
• Var Olan Muhasebe Departmanımızın Muhasebe Kayıtlarının Kontrolü
 
 
muhasebe
 
 

Muhasebe Hizmetleri

 
 
 
 
• Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması ve İlgili Departmanların Organizasyonunun Oluşturulması
• Defter Tutma Hizmetleri
• Şirket Kuruluş İşlemleri, Mükellefiyet Kaydı Açtırılması vb. Hizmetler
• Resmi Defterlerin Yıl Sonu Kapanışlarının Yapılması
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Aylık ve Üç aylık, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. Düzenlenmesi ve Beyan Edilmesi
 
 
bordro
 
 

Bordro Hizmetleri

 
 
 
 
• Bordro Hazırlama Hizmetleri
• SGK Bildirgeleri ve Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi ve Beyan Edilmesi
• Ücret Ödemelerinin Banka Tarafından Düzgün Bir Şekilde Yerine Getirilmesinin Sağlanması ve Takibi
 
 
raporlama
 
 

Raporlama Hizmetleri

 
 
 
 
• Her Türlü Finansal Raporlama; Yönetim Raporları, Bütçe, Nakit Akış vb. Tabloların Hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon Raporları vb.)
• Talep Üzerine Üstlenebileceğimiz Sair İşler ve Raporlamalar