top of page

HİZMETLERİMİZ

Denetim Hizmetleri

• İç Denetim ve Yapılanma Analizi
• KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
• Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
• İç Kontrol Sistem İncelemeleri
• Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili Eğitim Hizmetleri
• Şirket Muhasebe Kayıtlarının Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri ile Vergi Usul Kanunu'na Uygunluğunun Sağlanması
• Vergi Beyannamelerinin Düzenlenmesi ve Kontrolü
• Var Olan Muhasebe Departmanımızın Muhasebe Kayıtlarının Kontrolü

Muhasebe Hizmetleri

• Muhasebe ve Maliyet Sistemlerinin Kurulması ve İlgili Departmanların Organizasyonunun Oluşturulması
• Defter Tutma Hizmetleri
• Şirket Kuruluş İşlemleri, Mükellefiyet Kaydı Açtırılması vb. Hizmetler
• Resmi Defterlerin Yıl Sonu Kapanışlarının Yapılması
• KDV, Muhtasar, Damga Vergisi, Aylık ve Üç aylık, Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. Düzenlenmesi ve Beyan Edilmesi

Bordro Hizmetleri

• Bordro Hazırlama Hizmetleri
• SGK Bildirgeleri ve Muhtasar Beyannamenin Düzenlenmesi ve Beyan Edilmesi
• Ücret Ödemelerinin Banka Tarafından Düzgün Bir Şekilde Yerine Getirilmesinin Sağlanması ve Takibi

Raporlama Hizmetleri

• Her Türlü Finansal Raporlama; Yönetim Raporları, Bütçe, Nakit Akış vb. Tabloların Hazırlanması (USGAAP, UFRS, Konsolidasyon Raporları vb.)
• Talep Üzerine Üstlenebileceğimiz Sair İşler ve Raporlamalar

bottom of page