top of page

HAKKIMIZDA

Gelişen ve değişen mali mevzuatı takip ederek mükellefleri hızlı ve doğru bir şekilde yönlendirmek, değişen ve gelişen piyasaları ve mali mevzuatı takip etmek kalitemizin temelidir. Mesleğimiz ve kalitesi her şeyin üstündedir ve bizim yaşam felsefemizdir. Belirlenen kuralların dışına çıkmadan hem mükellefleri hem de devleti herhangi bir kayba uğratmadan dürüst, ilkeli ve hızlı hizmet sunmaktayız.

 

Şirket Kuruluşu ( Şahıs Şti, Limited Şti, Anonim Şti )
Dış Ticaret Şirketinin Kuruluşu ve Muhasebesi
E-Ticaret Şirketinin Kuruluşu ve Muhasebesi
Hibe ve Destek
Bilirkişi Raporu
Tasfiye İşlemleri
Devir İşlemleri
Kapanış İşlemleri
Aylık Muhasebe Hizmeti
Bordrolama Hizmeti
Bilanço, Kar-Zarar Tablosu, Bildirge, Beyannameler ve Diğer Belgelerin Düzenlenip Tahakkuk İşlemlerinin Yapılması.
Yapılmış Olan Muhasebe Kayıtlarının TMS’ye Uygunluğunun Kontrolü.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İçin Bilgisayarlı Muhasebe Yazılım Programlarının Seçimi ve Muhasebe Sistemi Altyapısının Oluşturulması.
Muhasebe Uygulamaları Konusunda Danışmanlık Yapmak.
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Tahakkuk Ettirilerek Firmaya İletilmesi.
İşten Ayrılan Personelin Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması; İşten Ayrılma İle İlgili Tüm Belgelerin Hazırlanması.
Vergi ve İlgili Diğer Mevzuata ve Tek Düzen Muhasebe Standartlarına Uygun Şekilde Muhasebe Defterlerinin Tutulması, Raporlanması, İlgililere Raporların Sunulması.
İşletme Personeline Ait Ücret Bordrolarının, Hesap Pusulalarının Hazırlanması, İşçilerce İmzalanmak Üzere İşverene Sunulması hizmetleri sunmaktayız.

bottom of page