Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bilirkişi Murat Başpınar
 
 
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir - Bilirkişi
 
General Zeki Doğan Mah. Mutlu Cad. Şehit Ali Başpınar Sokak No:3 Dk:2 Akdere, Mamak Ankara
 
 
 
atam
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
whatsapp
 

MEVZUATLAR

 
 

SGK İşyeri Bildirgesi 01.06.2018 Tarihinden İtibaren Elektronik Olarak verilecek

 
 
 
 
Sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna vermek zorunda oldukları işyeri bildirgesi, 1/6/2018 tarihinden itibaren elektronik olarak verilecektir. Bu tarih itibariyle işyeri bildirgesinin kağıt ortamında verilmesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102 inci maddesinin (b) bendi ... Devamını oku
 
 

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki)

 
 
 
 
Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki) Haziran Ayı Sonuna Kadar Yapılması Gerekir.

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN/2018 ) sonuna kadar yapılması gerekir.
 Devamını oku
 
 

Teşvik Belgeli Yatırım Harcamalarına Yönelik Yeni Yasal Düzenleme

 
 
 
 
Bilindiği üzere,5520 sayılı Kurumlar vergisi Kanununun 32/A maddesinde ve geçici 4.cü maddesinde yer alan indirimli kurumlar/gelir vergisi uygulamasına ilişkin olarak 27.01.2017 tarih ve 29961 sayılı resmi gazetede yayınlanan 6770 sayılı kanunun 30.cu maddesi ile 5520 sayılı kanuna geçici 9.uncu ... Devamını oku
 
 

YILLIK GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN VERGİNİN % 5’İNİN İNDİRİLMESİ 01/01/2018’ DE BAŞLAYACAKTIR.

 
 
 
 
GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ % 5 VERGİ İNDİRİMİ

6824 Sayili kanun 4. maddesi ile 193 sayili Gelir Vergisi Kanun mükerrer 121 maddesi yeniden düzenlenmistir. Yapilan düzenleme 2017 yili gelirlerine uygulanmak üzere 01/01/2018 de yürürlüge girecektir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesi "... Devamını oku
 
 

31.12.2017 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İLAVE İSTİHDAM UYGULAMASI HAKKINDAKİ SGK GENELGESİ

 
 
 
 
4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 17 NCİ MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN İŞVEREN DESTEĞİNDEN YARARLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1-SİGORTALI YÖNÜNDEN; a) 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması 31/1/2017 tarihi ve öncesinde işe alınanlar ile 1/1/2018 tarihi ve sonrasında işe alınan ... Devamını oku
 
 

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

 
 
 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ
Resmi Gazete Sayısı 29910 Resmi Gazete Tarihi 06.12.2016 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş aşamasında ... Devamını oku
 
 

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 
 
 
 
8 Kasım 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29882 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, doğum ya da evlat ...
 Devamını oku
 
 

ASGARİ ÜCRETTEKİ FARKIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNE EKLENMESİNE DAİR KANUN

 
 
 
 
28 Ekim 2016 Tarihli ve 29871 Sayılı Resmî Gazete GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6753 Kabul Tarihi: 26/10/2016 MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 86- 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ... Devamını oku